Perceelsregistratie

Bouwplanplanner

Eco-regelingen tool

Bodemmonsters

Interessante producten

Zodra je inlogt, zie je in jouw omgeving verschillende onderdelen. Wil je een bouwplan maken voor het komende jaar of wil je checken hoeveel de eco-regelingen kunnen opleveren? Geen probleem! Klik simpel op het bedrijfsonderdeel waarmee je aan de slag wilt. Het mooie aan het dashboard is dat je praktische operationele zaken kunt verbinden met meer strategische plannen en acties.

In deze tool kunnen alle percelen worden geregistreerd. Intoagri loopt synchroon met RVO. De percelen kunnen worden opgehaald vanuit RVO en kunnen na wijziging ook worden teruggestuurd.

Het bouwplan opstellen is de start van elk seizoen. In deze tool kun je zoveel verschillende plannen maken als je wilt en puzzelen met data. Vergelijk mogelijkheden voordat je een definitieve keuze maakt. Het bouwplan kan digitaal worden opgestuurd naar RVO voor de gecombineerde opgave.

In deze tool kun je op perceelniveau de eco-regeling invullen. Bekijk en vergelijk verschillende scenario’s en reken door hoe er geld verdiend kan worden met eco-maatregelen.

Jouw bodemmonsters kun je automatisch laten koppelen aan jouw percelen. Dit geeft jou per perceel direct alle informatie die je nodig hebt. Er is een handige signaalfunctie ingebouwd waardoor een perceel van kleur verandert wanneer het opnieuw bemonsterd moet worden. Ook kun je in een totaaloverzicht de status van al je percelen bekijken.

Koppelingen

Met koppelingen bedoelen wij de koppelingen die wij kunnen maken met externe partijen zodat jouw data ingeladen kan worden op jouw platform. Hierbij kan het gaan om een machine, een sensor maar het kunnen ook de uitslagen zijn van een laboratorium of afnemer. Het aangaan van relaties met externe partijen, zodat een bepaalde koppeling tot stand komt, is een voortdurend proces en zal steeds verder worden uitgebreid. Op dit moment kunnen wij voor het onderdeel Percelen de koppeling maken met de volgende partijen.

RVO

Door de koppeling met RVO kun je makkelijk gegevens, als de perceelregistratie, uitwisselen met RVO. Niet alleen het opsturen ook het ophalen van gegevens, zoals het bouwplan, kunnen in het dasboard van Intoagri worden ingeladen.

Eurofins Agro

Door de koppeling met het laboratorium van Eurofins worden alle uitslagen van de onderzoeken automatisch ingeladen op het platform van Intoagri. De uitslagen van de onderzoeken zijn vervolgens terug te zien op het dashboard van Intoagri.

Waar we aan werken

Waterkwaliteit

Intoagri werkt aan de combinatie van verschillende datasets en -bronnen om ervoor te zorgen dat op perceelsniveau inzichtelijk wordt wat de invloed is van het handelen van de boer op het oppervlaktewater. Door de perceeldata, de bodemmonsterdata en de data van het waterschap te combineren krijg je inzicht op perceelniveau wat de invloed van (jouw) handelingen zijn op het water.

Voersaldo

Intoagri werkt aan de verdieping van het huidige voersaldo die werkzaam is op het dashboard. In deze verdieping wordt niet alleen het krachtvoer meegenomen in de weergave van het voersaldo maar ook het ruwvoer en de bijproducten. Tevens wordt de CO2 aanvoer uit aangekocht krachtvoer inzichtelijk en de voerefficiëntie melkproductie uit het ruwvoer

Teeltregistratie

Intoagri werkt aan de volgende stap om het voor boeren mogelijk te maken om hun teeltregistratie op het platform en dashboard van Intoagri te integreren. Hiermee krijgt de boer een totaalbeeld van zijn bodem en teelt en kan hij pro-actief handelen gedurende het seizoen.

Inzicht bodemziektes

Intoagri werkt aan de koppeling met een laboratorium die onderzoek doet naar bodemziektes. Het doel is om op perceelniveau, visueel, inzichtelijk te maken wat de “ziektestatus” is van dat perceel. Met “ziektestatus” bedoelen wij de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde aaltjes in de grond.

Contact opnemen

Intoagri helpt je verder

Met de werkwijze van Intoagri breng je data samen en krijg je interessante inzichten

  • Regie over jouw data

  • Interessante inzichten

  • Toekomst gericht

  • Gemak