Voor de boer met de boer

Alle data op eén plek

Alle data op eén plek

Intoagri is een platform dat boeren door middel van software het gereedschap wil geven om zo toekomstbestendig mogelijk aan het werk te gaan. Alle data van verschillende leveranciers, sensoren en datapunten wordt op één plek verzameld en weergegeven in een handig dashboard. Je logt in op één plek en door alle data aan elkaar te koppelen, doe je snel nieuwe inzichten op.

Boeren

Als agrarisch ondernemer heb je graag grip op je data. Met Intoagri doe je zelf snel inzichten op en bepaal je veilig wat je met wie deelt. Zo haal je meer waarde uit de data die op je bedrijf wordt verzameld.

Adviseurs

Vee, bodem, financiën of voer: wat voor advies jij ook geeft aan agrarisch ondernemers, Intoagri helpt je om makkelijk gegevens in te zien en te verwerken.

Agri business

Intoagri kan ook ingezet worden door bedrijven die actief zijn in de agri business, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. Samen komen we graag tot een passende maatwerkoplossing.

Platform en dashboard

Intoagri kun je verdelen in twee onderdelen: het platform waarmee alle data aan elkaar verbonden wordt en het dashboard waarop alle data inzichtelijk wordt.

Het Platform

Het platform is de plek waar data aan elkaar verbonden wordt. Hier komt bedrijfsdata van allerlei plekken, zoals melkrobot, laboratoria en bodemsensoren, samen. Doordat data niet langer verspreid is over verschillende gesloten systemen, brengt IntoAgri het eigenaarschap en daarmee de regie over data terug bij de boer.

Het dashboard

Om ook iets te kunnen met de data in het platform, is het dashboard ontwikkeld. Hier is alle data op één plek zichtbaar. Hierdoor kan er veel efficiënter gewerkt worden en kunnen er makkelijker verbanden worden gelegd tussen verschillende datastromen. Dit werkt prettiger, sneller en geeft meer handelsperspectief.

Jij Hebt De Regie Over Jouw Data

Eigenaar van jouw data

Met Intoagri heeft de agrarisch ondernemer de regie over eigen data. In plaats van data zelf uit verschillende systemen te halen, vind je het nu terug op één plek. Zo blijf je zelf de eigenaar van je data, zonder dat het in andere systemen komt vast te zitten.

Alleen delen wat je wilt delen

Data Delen Met Andere Partijen

Je deelt alleen wat je wilt delen. Wil je alleen uitkomsten delen in plaats van al je data? Dat kan! Zo hoef je niet al je data vrij te geven en deel je alleen met adviseurs en overheid (RVO) wat jij wilt delen. Uiteraard wordt alle data veilig bewaard en kun je het ook veilig delen.

Inzicht Voor Jezelf En Anderen

Inzicht in productieproces

De transparantie en inzichten die Intoagri je oplevert, kunnen niet alleen handig zijn voor jezelf. Zet ze ook in om aan te tonen hoe jouw keten werkt om producten te produceren. Zo worden jouw lokaal geproduceerde producten interessanter voor nieuwe afnemers. Je houdt hierbij zelf de regie over welke data je deelt.

Volg onze ontwikkelingen

Samen ontwikkelen, Doe Je Mee?

Intoagri is opgestart door agrarisch ondernemers die in de veranderende wereld willen dat de boer weer centraal staat. We staan aan het begin van onze reis en hopen dat je je aansluit. Intoagri is voor en door boeren, of je bedrijf nou compleet datagedreven is of je simpelweg makkelijker zelf inzicht wilt opdoen.

“Zelf in controle”

Ik houd ervan om zelf in controle te zijn en aan het stuur te blijven van mijn bedrijf. Met het dashboard van IntoAgri kan ik zelf veel inzichten opdoen. Het geeft me grip op ingewikkelde materie zoals bijvoorbeeld de eco-regeling.

reind-katerberg

Reind Katerberg

nicole-bartelds

“Nieuwe werkwijze”

Het dashboard van Mijn Intoagri zorgt voor transparantie, dat past bij deze tijd. Als adviseur kan ik hierdoor mijn expertise nog gerichter toepassen, omdat de vraag vanuit de boer specifieker is.

Nicole Bartelds

Waar we aan werken

Waterkwaliteit

Intoagri werkt aan de combinatie van verschillende datasets en -bronnen om ervoor te zorgen dat op perceelsniveau inzichtelijk wordt wat de invloed is van het handelen van de boer op het oppervlaktewater. Door de perceeldata, de bodemmonsterdata en de data van het waterschap te combineren krijg je inzicht op perceelniveau wat de invloed van (jouw) handelingen zijn op het water.

Voersaldo

Intoagri werkt aan de verdieping van het huidige voersaldo die werkzaam is op het dashboard. In deze verdieping wordt niet alleen het krachtvoer meegenomen in de weergave van het voersaldo maar ook het ruwvoer en de bijproducten. Tevens wordt de CO2 aanvoer uit aangekocht krachtvoer inzichtelijk en de voerefficiëntie melkproductie uit het ruwvoer

Teeltregistratie

Intoagri werkt aan de volgende stap om het voor boeren mogelijk te maken om hun teeltregistratie op het platform en dashboard van Intoagri te integreren. Hiermee krijgt de boer een totaalbeeld van zijn bodem en teelt en kan hij pro-actief handelen gedurende het seizoen.

Inzicht bodemziektes

Intoagri werkt aan de koppeling met een laboratorium die onderzoek doet naar bodemziektes. Het doel is om op perceelniveau, visueel, inzichtelijk te maken wat de “ziektestatus” is van dat perceel. Met “ziektestatus” bedoelen wij de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde aaltjes in de grond.

Onze partners en klanten