Adviseur van de toekomst

Met Intoagri wordt het voor adviseurs makkelijker om brondata te vertalen naar handelsperspectief. De adviseur constateert niet alleen wat er aan de hand is, maar kan door de combinatie met technische data ook nauwkeurig de oorzaak bepalen op basis van de cijfers.

Snel inzicht

Data combineren

Meer tijd voor expertise

Alles op één plek

In de huidige situatie levert een boer op een versnipperde manier data aan bij een adviseur (machtiging, Excel, via RVO etc.). De adviseur moet dit bij elkaar brengen en geeft op basis hiervan advies. In de nieuwe situatie, met Intoagri, heeft de boer alle data op één plek.

De boer benadert een adviseur, die nu niet meer zelf alle data hoeft te verwerken. In de nieuwe situatie kan de boer zelf meer inzichten opdoen en doelgerichter adviseurs benaderen. Data op één plek (het platform) voor de boer betekent ook data op één plek voor de adviseur. Adviseurs kunnen zich nu meer focussen op het toepassen van hun kennis in plaats van het verwerken van data.

Intoagri in de praktijk

Nicole Bartelds

Nicole Bartelds, akkerbouwer en agrarisch adviseur, is heel blij met hoeveel tijd het gebruiken van Mijn Intoagri haar bespaart en hoeveel inzicht het haar oplevert.

“Nieuwe werkwijze”

“Doordat het platform van Intoagri alle data kan combineren, kom je tot heel specifieke inzichten. Door bodemdata, perceelinformatie en dronebeelden aan elkaar te koppelen, kan ik heel specifiek vaststellen waar de probleemgebieden van een perceel zijn. Er is geen andere tool waarmee ik dit kan doen.”

Transparante tool
“Het dashboard van Mijn Intoagri zorgt voor transparantie, dat past bij deze tijd. Door het dashboard kan de boer zelf meer inzichten opdoen en geïnformeerde keuzes maken. Als adviseur kan ik hierdoor mijn expertise nog gerichter toepassen, omdat de vraag vanuit de boer specifieker is.”

nicole-bartelds

Nicole Bartelds

Drenthe, NL

250 hectare

Waar we aan werken

Waterkwaliteit

Intoagri werkt aan de combinatie van verschillende datasets en -bronnen om ervoor te zorgen dat op perceelsniveau inzichtelijk wordt wat de invloed is van het handelen van de boer op het oppervlaktewater. Door de perceeldata, de bodemmonsterdata en de data van het waterschap te combineren krijg je inzicht op perceelniveau wat de invloed van (jouw) handelingen zijn op het water.

Voersaldo

Intoagri werkt aan de verdieping van het huidige voersaldo die werkzaam is op het dashboard. In deze verdieping wordt niet alleen het krachtvoer meegenomen in de weergave van het voersaldo maar ook het ruwvoer en de bijproducten. Tevens wordt de CO2 aanvoer uit aangekocht krachtvoer inzichtelijk en de voerefficiëntie melkproductie uit het ruwvoer

Teeltregistratie

Intoagri werkt aan de volgende stap om het voor boeren mogelijk te maken om hun teeltregistratie op het platform en dashboard van Intoagri te integreren. Hiermee krijgt de boer een totaalbeeld van zijn bodem en teelt en kan hij pro-actief handelen gedurende het seizoen.

Inzicht bodemziektes

Intoagri werkt aan de koppeling met een laboratorium die onderzoek doet naar bodemziektes. Het doel is om op perceelniveau, visueel, inzichtelijk te maken wat de “ziektestatus” is van dat perceel. Met “ziektestatus” bedoelen wij de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde aaltjes in de grond.

Contact opnemen

Intoagri helpt je verder

De werkwijze van Intoagri helpt je als adviseur snel data van jouw klanten te verzamelen en inzichten te genereren waardoor jouw expertise nog beter naar voren komt

  • Snel data verzamelen

  • Interessante inzichten

  • Toekomst gericht

  • Gemak