Innovatieve Inzichten

Door de combinatie van data van verschillende partijen, bedrijven, boeren en bijvoorbeeld open data kunnen inzichten worden opgedaan die niet alleen nuttig zijn voor agrarisch ondernemers, maar ook voor andere partijen die actief zijn rondom de boer zoals bedrijven, overheidsinstellingen en het onderwijs. Met behulp van Intoagri kunnen makkelijk datastromen op elkaar worden aangesloten tussen verschillende partijen.

Bedrijven

Overheidsinstellingen

Onderwijs & Onderzoek

Data samenbrengen

De maatschappij is sterk aan het veranderen en thema’s als: verduurzamen, CO₂ foodprint, waterkwaliteit en bodemkwaliteit zijn aan de orde van de dag. Thema’s waar boeren en bedrijven die werkzaam zijn in de agrarische sector inzichten in willen krijgen. Intoagri kan, door het samenbrengen van data van verschillende partijen in de agrarische sector, deze inzichten genereren.

Niet alleen bedrijven ook overheids- en onderwijsinstellingen hebben behoefte aan het samenbrengen van data in de agrarische sector.  Door de onafhankelijk en transparante werkwijze kunnen verschillende partijen van Intoagri gebruik maken

Intoagri in de praktijk

Duurzaam Boeren Drenthe

De provincie Drenthe werkt met duurzaamheids-KPI’s voor boeren. Deze hebben wij inzichtelijk gemaakt in ons dashboard, zodat een boer snel zijn score kan inzien. Deze scores zijn real time, dus een boer kan het hele jaar door zien hoe hij ervoor staat en op basis hiervan bijsturen.

“Nieuwe werkwijze”

Aan de pilot van dit project deden 19 agrarische bedrijven actief mee. Veel boeren waren enthousiast over de meerwaarde van ons dashboard. Door alle data op één plek te hebben en goed vinger aan de pols te kunnen houden op de KPI’s, werd het voor hen makkelijker om met toekomstvisie te ondernemen.

Voor deze pilot hebben we 2 duurzaamheids-KPI’s uitgewerkt: rustgewas en gewasrotatie. In het dashboard wordt de score weergegeven, de historie van de KPI over de jaren heen en een toelichting op de KPI. In een tabel wordt een overzicht van de gewassen op de percelen gegeven en er is ook ruimte voor advies van een adviseur. Indien van toepassing wordt er ook financiële informatie weergegeven over subsidies die van toepassing zijn. Als laatste geven we een toelichting op de berekening van de KPI, om transparantie te waarborgen.

Deze pilot liep van mei 2022 tot mei 2023 in opdracht van Provincie Drenthe. 19 agrarisch ondernemers in Drenthe deden actief mee aan het project, waarvan er 16 een account hadden op Intoagri. Een aantal boeren koppelden naast de nodige informatie voor de KPI’s ook andere data van hun bedrijf aan het platform, om de mogelijkheden van Intoagri beter te benutten. Om bij de data voor de KPI’s te kunnen ondertekenden de boeren een machtiging bij Eurofins.

De agrarisch ondernemers werden enthousiast van de eenvoudige weergave van hun data. Ze zien de meerwaarde in van het feit dat alle data op een plek te vinden is en dat er verbanden kunnen worden gelegd tussen verschillende databronnen. Hierdoor krijgt de data ook een voorspellend karakter, wat helpt om plannen voor de toekomst te maken.

Duurzaam Boeren Drenthe

Drenthe, NL

Mei 2022 – Mei 2023

Waar we aan werken

Waterkwaliteit

Intoagri werkt aan de combinatie van verschillende datasets en -bronnen om ervoor te zorgen dat op perceelsniveau inzichtelijk wordt wat de invloed is van het handelen van de boer op het oppervlaktewater. Door de perceeldata, de bodemmonsterdata en de data van het waterschap te combineren krijg je inzicht op perceelniveau wat de invloed van (jouw) handelingen zijn op het water.

Voersaldo

Intoagri werkt aan de verdieping van het huidige voersaldo die werkzaam is op het dashboard. In deze verdieping wordt niet alleen het krachtvoer meegenomen in de weergave van het voersaldo maar ook het ruwvoer en de bijproducten. Tevens wordt de CO2 aanvoer uit aangekocht krachtvoer inzichtelijk en de voerefficiëntie melkproductie uit het ruwvoer

Teeltregistratie

Intoagri werkt aan de volgende stap om het voor boeren mogelijk te maken om hun teeltregistratie op het platform en dashboard van Intoagri te integreren. Hiermee krijgt de boer een totaalbeeld van zijn bodem en teelt en kan hij pro-actief handelen gedurende het seizoen.

Inzicht bodemziektes

Intoagri werkt aan de koppeling met een laboratorium die onderzoek doet naar bodemziektes. Het doel is om op perceelniveau, visueel, inzichtelijk te maken wat de “ziektestatus” is van dat perceel. Met “ziektestatus” bedoelen wij de aanwezigheid van bijvoorbeeld bepaalde aaltjes in de grond.

Contact opnemen

Intoagri helpt je verder

Intoagri helpt bedrijven of instellingen met het samenbrengen van data van verschillende partijen in de agrarische sector.

  • Samenbrengen data

  • Interessante inzichten

  • Toekomst gericht

  • Nieuwe mogelijkheden